هنروتجربه: مراسم آیین دیدار مستند «سمفونی حمید» به کارگردانی جعفر صادقی روز شنبه ۱۴ اسفندماه در موزه سینما برگزار شد.