مجتمع سینما بهمن بوشهر، دارای ۳ سالن نمایش به نام های فانوس، دریا و ساحل تشکیل که به ترتیب دارای ۶۰۰، ۱۲۰ و ۸۰ صندلی هستند.

برچسب‌ها: