پردیس سینمایی بهمن سنندج دارای سه سالن نمایش با ظرفیت‌های ۵۶۹، ۱۳۰ و ۶۰ صندلی است. این سینما در مهر ماه سال ۹۱ پس از بازسازی کامل بازگشایی شد.