سینما عمیق شهر بجنورد از یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ به جمع سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های گروه هنرو تجربه پیوست.