این سالن پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴ به عنوان سینما تأسیس شده‌است.

برچسب‌ها: