مجموعه سینمایی اصفهان سیتی سنتر در تیر ۱۳۹۷ با پنج سالن نمایش افتتاح شده‌است.