پردیس سینمایی اطلس دارای چهارده سالن است که از این تعداد سالن سه سالن وی آی پی و دو سالن اختصاصی کودک و یک سالن هفت بعدی است..این مجموعه مجهز به مدرن ترین سیستم پخش دیجیتال است.این پردیس از بهمن ۱۳۹۹ به سینماهای نمایش‌دهنده فیلم‌های هنروتجربه پیوست.