پردیس سینمایی باغ کتاب با ۱۳۰۰ صندلی از بهمن ماه ۱۳۹۶ با ۱۰ سالن مجهز سینمایی آغاز به کار کرد.سالن شماره شش این پردیس  از ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ میزبان فیلم‌های به نمایش درآمده در گروه هنروتجربه است.