پردیس سینمایی ساحل که از آبان ماه سال ۹۶ جهت بازسازی تعطیل شده بود، پس از گذشت یک سال و از آذر ماه ۱۳۹۷ مجددا آغاز به کار کرد. این پردیس دارای ۹ سالن سینما و حدود ۱۰۰۰ صندلی و همچنین سینمای روباز بدون سقف است.این پردیس سال ۱۳۹۸ به سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های هنروتجربه پیوست.