پردیس سینمایی شمیران در پنج سالن مدرن در طبقه ششم مجتمع تجاری اداری شمیران سنتر قرار گرفته‌است و ظرفیت حداکثر ۳۳۰ نفر را دارد.