پردیس سینمایی هویزه بالغ بر ١١٢۴ نفر طرفیت دارد و دارای پنج سالن نمایش با سیستم پخش دیجیتال و یک سالن با امکان پخش فیلم سه بعدی است. این پردیس به عنوان مدرن‌ترین مجموعه سینمایی کشور طی ۱۶ ماه توسط موسسه سینما شهر بازسازی شد.