پردیس سینمایی ویلاژ توریست با ۱۰۷۵ صندلی از دی ماه ۱۳۹۷ با ۱۲ سالن مجهز سینمایی واقع در طبقه سوم مجتمع ویلاژ توریست کار خود را آغاز کرده‌است.

برچسب‌ها: