پردیس سینمایی کورش ۱۴ سالن سینما دارد که در مجموع این سالن‌ها دارای ۲۸۰۰ صندلی هستند. این سالن‌ها در طبقات ۳- ۴- ۵- ۶ مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی کورش قرار گرفته‌اند.