پردیس سینمایی گلستان مرداد ماه سال ۱۳۹۵ افتتاح شد و از بهمن همین سال فیلم‌های گروه هنروتجربه در آن به نمایش درآمدند.