پردیس سینما گالری ملت از تیرماه ۱۳۹۹ به سینماهای نمایش دهنده هنروتجربه پیوست.این پردیس سینمایی دارای ۱۱ سالن سینما در طبقات مثبت یک، همکف، منفی یک و منفی دو، ۱ سالن چند منظوره (سینما، تئاتر، موسیقی و همایش) در طبقه منفی دو با ظرفیت ۲۳۷ صندلی است.