شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
FA EN

خلاصه داستان

ابراهیم حاتمی کیا برای ساخت فیلم «چ» این بار به سراغ زندگی شهید چمران رفته و فیلم «خواب ابراهیم»به سراغ خواب و خیال حاتمی کیا.
کارگردان:محمود کریمی
تهیه‌کننده:
مهدی کریمی
بازیگران:
با حضور عوامل فیلم سینمایی «چ»
مدیر فیلم‌برداری:
گروه تصویربرداری دارد
مدیر صدابرداری:
مهدی جمشیدیان
تدوین:
محمود کریمی
خواب ابراهیم

خواب می‌بینم که خوابیده‌ام و کسانی می آیند؛ می‌خواهم نیایند و نمی آیند؛ حالا ‌می خواهم بیایند و می‌آیند؛می‌خواهم بگویند بنشینند یا بدوند و آن‌ها می‌گویند و می‌نشینند و ‌می‌دوند.آن‌ها را پیر و جوان می‌خواهم و این‌گونه می‌شوند،می‌میرند اگر بخواهم و نخواهم زنده می‌شوند،شب و روز به خواست من است،هر جا و هر چه و هر که … پنداری خداوند است و مخلوقاتش.

*

code