دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
FA EN
بابانوروزی:آسیب‌شناسی سرنوشت کودکان نابازیگر برایم اولویت داشت/عزیزالله حاجی‌مشهدی:صدا و تصویر کیارستمی به فیلم طراوت بخشیده‌است

بابانوروزی:آسیب‌شناسی سرنوشت کودکان نابازیگر برایم اولویت داشت/عزیزالله حاجی‌مشهدی:صدا و تصویر کیارستمی به فیلم طراوت بخشیده‌است

بیست و نهمین شماره ماهنامه «هنروتجربه» منتشر شد

بیست و نهمین شماره ماهنامه «هنروتجربه» منتشر شد

هیچ محتوایی در این بخش وجود ندارد!