جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
FA EN
رضا فرهمند:رفتن به منطقه جنگی تجربه شگرفی بود /مستند جدیدم درباره زنان افغانستان است

رضا فرهمند:رفتن به منطقه جنگی تجربه شگرفی بود /مستند جدیدم درباره زنان افغانستان است

ژرژ هاشم‌زاده: مضامین اجتماعی عمیق برایم مهم است/ تمایلی ندارم تماشاگر را گیج و سردرگم کنم

ژرژ هاشم‌زاده: مضامین اجتماعی عمیق برایم مهم است/ تمایلی ندارم تماشاگر را گیج و سردرگم کنم

بیست و هفتمین شماره ماهنامه «هنروتجربه» منتشر شد

بیست و هفتمین شماره ماهنامه «هنروتجربه» منتشر شد

هیچ محتوایی در این بخش وجود ندارد!