پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹
FA EN
فیلم‌ها در انتخاب موضوع و سوژه جلوتر از ساختار و روایت بودند

فیلم‌ها در انتخاب موضوع و سوژه جلوتر از ساختار و روایت بودند

کیارستمی با موضوع تکراری سر کلاس نمی‌رفت/از تجربه خلاق برخی از هنرجویانش به شعف می‌آمد

کیارستمی با موضوع تکراری سر کلاس نمی‌رفت/از تجربه خلاق برخی از هنرجویانش به شعف می‌آمد

هیچ محتوایی در این بخش وجود ندارد!