پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی تصمیم می گیرند تا سه روز را بطور کامل بیدار بمانند…

فیلم سینمایی بیداری برای سه روز