مریم کمیجانی؛ زن جوانیست که به دلیل قتل شوھرش ناصر ضیا، به مرگ محکوم شده است. او در شب یلدا، به استودیو برنامه تلویزیونی پربیننده «لذت عفو» دعوت می‌شود، تا توسط تنھا فرزند مقتول، مونا ضیا ، بخشیده شود. مجموعه اتفاقاتی که در پشت صحنه و صحنه این برنامه زنده رخ می‌دھد، ھر دو زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می‌دھد.

برچسب‌ها: