تیم ملی اسکیت هاکی دختران باید خود را برای مسابقات آسیایی آمده کند اما مشکلات بسیاری وجود دارد..