دیدار با عوامل فیلم «ماهی و گربه» در موزه سینما برگزار شد

فیلم سینمایی ماهی و گربه