رخشان بنی‌اعتماد با انتشار این ویدئو در کانال تلگرامی کارستان، مخاطبان را دعوت کرد تا به چالش کارستان بپیوندند و کاری کنند کارستان!